De sa till honom att han inte var tillräckligt bra. Här får han äntligen sin efterlänktade hämnd!

Det råder något starkt och skandalöst tillfredsställande att bevittna föreställningar där deltagaren uppenbarligen inte har någon tro på sig själv, Och sedan ställer till med en show som banar väg rakt in i åskådarnas hjärtan!Comments

comments