Kanske en av de bästa reklamerna på mycket länge och den kommer från barncancerfonden!

Antagligen den bästa reklamen som vi har sett på länge, hjälp till att sprida den !

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.För att nå ändamålen arbetar Barncancerfonden inom tre områden: Forskning och utbildning, Råd och stöd samt Information.

Under 2012 har Barncancerfonden bland annat bidragit med 143,7 miljoner kronor till forskning och utbildning, beviljat åtta nya forskartjänster och 73 nya projektanslag, gett över 100 familjer med cancerdrabbade barn möjligheten att vistas på Almers Hus i Varberg, finansierat tolv ”konsultsjuksköterskor” på landets sex barnonkologiska avdelningar och mycket mer. Läs mer på www.barncancerfonden.se

Comments

comments