Mamman ser sin dotter reagera på olika vis men när hon sjunger ”Amazing Grace” reagerar hon VÄLDIGT starkt!

Man ska inte underskatta små barns förmåga att förstå vad du säger, kanske särskilt deras förmåga att uppfatta kroppsspråk.

Hennes mamma säger att hon ständigt tenderar att sjunga för lilla Louise som också föddes med nedsatt syn och albinism, men hon har aldrig upplevt att hon reagerar på samma känslomässiga sätt.

Comments

comments